Something is cooking…. siden och spets alltid en höjdpunkt vid festliga tillfällen i livet så som bröllop. Då är det dags för sista provningen. Efter att ärmarna är färdiga kan jag arbeta spets applicering på liv och nederdel. Kundens design och all arbete utförd i Ateljé Sari.