Skräddare i Helsingborg

Skräddare i Helsingborg

Sömmar små tätt sitter när flinka fingrar spritter och nålen trädd med tråden i stoffet siktar. Hej och hå här det undan må gå. Din Skräddare i Helsingborg