Skräddare i Helsingborg

Lite av en vardag där min färdighet hjälper en färdigköpt kostyms passform bli ännu bättre. Bilden till vänster illustrerar en skuldra som är utstående och därav behöver kavajen justeras olika för att skapa en väl balanserad kavaj. Detta gör en skräddare redan i mönsterkonstruktionen men bra att veta hur man kan förbättra ett “fel” för just denna individ. Bilden i mitten visar hur jag skapar mer “längd” eller utrymme för den vänstra skuldran och tar från den högra. Samtidigt ska kavajen ha samma vidd från mittbak sömmen till vänster och höger sidas söm. Den ljusa kavajen är redan justerad och jag har endast kvar att avsluta smådetaljer. Detta är det lilla extra “know how” jag kan bjuda på. Välkommen till Din Skräddare i Helsingborg.