Skräddare i Helsingborg

Skräddare i Helsingborg

In the waitingroom…. I väntans tider. En väst har ändrats efter personligt tycke och olika tidsepoker har gett sin prägel på snitt och stil. Vi försöker förena klassiskt med de nya kraven. Nu är det första steget att prova av skissen och finjustera linjerna.
Din skräddare i Helsingborg