Skräddare i Helsingborg

Skräddare i Helsingborg

Heiða Steinadottir tillät mig visa ett fint smyckeskrin som hennes far tillverkat med gammal isländsk trähantverk. Jag såg mycket av denna typ av hantverk i isländska hem som kvarlevor av svunna tider och släkt som pysslat generation efter generation. Ett fint minne till nästa generation och ett värdefullt arv om man kan uppskatta hantverk.