Från mått till färdigt. Nu i väntan på provning. Siden och en design på skrå. Lite drapering över höften. All arbete utförd i Ateljé Sari.