Förbereda rekvisita för läromaterial. Lite exempel på vad man kan själv skapa med enkla medel i hemmamiljö 🤗 Enkel linneklänning och varför inte handbrodera nyckelpigor?

Förbereda rekvisita för läromaterial. Lite exempel på vad man kan själv skapa med enkla medel i hemmamiljö 🤗 Enkel linneklänning och varför inte handbrodera nyckelpigor?

Leave a Reply